Z PRAXE LÉKAŘky jany remundové

 

MUDr. Jana Remundová promuje 20. května 1988 na lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně – nynější Masarykově univerzitě – a získává diplom v oboru dětské lékařství. V témže roce nastupuje do Okresní nemocnice ve Znojmě, poté vykonává praxi na Poliklinice v Židlochovicích, I. dětské klinice v Brně a zastupuje za mateřskou dovolenou v dětské ordinaci v Sokolnicích. Průběžně slouží lékařskou službu první pomoci v Centru dětských odborných služeb v Bílém domě v Brně.

V roce 1992 atestuje a získává specializaci v oboru pediatrie. V rámci kontinuálního studia se zúčastňuje četných kongresů a odborných seminářů.

1. dubna 1995 jí Česká lékařská komora uděluje osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru pediatrie. 14. března 2001 vzniká rozhodnutím Magistrátu města Brna nestátní zdravotnické zařízení – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Brně na ulici Marešova 8.

Průběžně plní veškeré nové zákonné požadavky na provoz zdravotnických zařízení a provozování lékařské praxe. Česká lékařská komora jí uděluje s platností od 5. května 2008 diplom celoživotního vzdělávání lékařů , který je obnoven dne  1. ledna 2018 s platností do 31. prosince 2022 a od 1. srpna 2008 licenci pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

9. června 2008 nabyla právní moci dvě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými se MUDr. Janě Remundové přiznávají specializační způsobilosti k výkonu zdravotního povolání lékaře v oborech dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

3. února 2012 zakládá nové nestátní zdravotnické zařízení REMIA s. r. o. a pokračuje ve své lékařské praxi formou této obchodní společnosti. Její sídlo posléze k 24. říjnu 2012 přemísťuje do nových prostor restaurovaného historického domu na adrese Brno, Marešova 12, jehož prvním majitelem byl český vlastenec Jan Bareš. Spojení moderních lékařských postupů s estetickým prostředím ordinace v architektonicky významném objektu vytváří optimální předpoklady pro spokojenost pacientů.

8. července 2015 je společnosti REMIA s.r.o. pravomocným rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. MUDr. Jana Remundová tak předává svoje zkušenosti v rámci předatestačního vzdělávání mladým začínajícím lékařům.

 

Kde nás najdete

 

Remia s. r. o.

nestátní zdravotnické zařízení

Marešova 12, 602 00 Brno

IČ 293 08 461

 

Lékař: MUDr. Jana Remundová

Sestry: Jana Humlová

Magda Ušiaková

zobrazit kontakty

všechna práva vyhrazena © 2012-2018 Remia s. r. o. | tvorba webu dwgd.cz | Firma je vedená u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 73084.